Muka Depan :: Al-Hadaf :: Wakaf :: Terbitan :: Khidmat :: Perhubungan

 
Tahun
 
Senarai Fatwa 1990
Siri 1/1990: Bank Pembangunan Islam Jeddah dan bahagian pelaburan
Siri 2/1990: 1] Membayar zakat wang adalah fardhu ‘ain, jika ada nishab dan disimpan genap
                    setahun Hijrah [Zakat fakir miskin dan lain-lain]
                 2] Mencetak al-Qur’an dipercetakan yang dijalankan oleh orang-orang yang bukan
                     Islam, dan mesin pencetak itu pula dijalankan oleh mereka sendiri
Siri 3/1990: Pertukangan perak dan hasilnya
Siri 4/1990: 1] Perempuan haidh lalu dalam kawasan masjid
                 2] Perempuan mengandung mandi di kolam masjid ambil berkat
                 3] Hukum sembahyang berjemaah dan hikmat berjemaah
                 4] Mendengar azan tetapi tiada pergi berjemaah di masjid
                 5] Bercukur janggut
Siri 5/1990: Sembahyang berjemaah berhampiran masjid dan menunaikan fardhu haji dengan
                 wang loan
Siri 6/1990: 1] Mati sebelum haji
                 2] Tawaf dengan senghaja lapan kali tawaf atau lebih
                 2] Beli kebun dengan wang pesaka,
                 3] Menyebut لاإله إلا الله dengan حى موجود، حى مقصود
Siri 7/1990: 1] Daging sembelihan orang Nasrani, Yahudi dan Ahlil Kitab
                 2] Seluar pendek nampak lutut
                 3] Membesarkan suara di belakang imam dan mengangkat suara pada سمع الله لمن حمده 
Siri 8/1990: 1] Risalah nasihat
                 2] Mengamal atau membaca selawat dalam hati ketika berjalan atau membuat kerja
Siri 9/1990: 1] Makanan dalam tin
                 2] Menegur orang yang melawan ajaran Allah
                 3] Makan bangkai, darah yang mengalir atau daging babi dalam keadaan mudharat
                 4] Kulit babi dan kulit anjing bolehkah disamak
                 5] Simpan alat-alat muzik dan tiada senghaja mendengar nyanyian atau muzik
                     dimainkan
                 6] Faedah Asma’ul Husna ya Bathin dan minta nasihat fatwa
Siri 10/1990: Perempuan mendakwa dirinya menjadi laki-laki khuntha)
Siri 11/1990: 1] Anak angkat
                  2] Mengangkat anak orang kafir
          3] Anak orang kafir menziarahi ibu bapanya pada hari biasa dan hari kebesaran dan
              anak itu menziarahi kubur ibu bapanya
Siri 12/1990:  A)           
                   1] Puasa bulan Sya‘ban, Zulkaedah, Dzulhijjah,  Rejab, Muharram, puasa hari-hari
                       putih, dan puasa sunat yang diharamkan
                   2] Adab berdoa, supaya doa dikabulkan, bila waktu yang lebih afdhal berdoa
                       selain lepas sembahyang lima waktu, sebab doa tiada dikabulkan
                   3] Membeli barang-barang dalam tin dan lain-lain makanan dan disyakki akan halal
                       atau haram, adakah boleh memakannya?
                   4] Jumpa wang $50.00 dan jumpa barang makanan umpama 5 kati ikan apa yang
                       perlu dibuat?
                   5] Cara mengelak daripada mengumpat orang daripada kumpulan mengumpat itu
                       kerana mengumpat itu dosa besar
                   6] Minta majalah keluaran Pusat Dakwah.
           B)
                   1] Mendakwa Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazhar telah keluar sekarang
                   2] Perkara membaca wirid lepas sembahyang
                   3] Selepas sembahyang fardhu orang mengerjakan sembahyang
                   4] Perkara pakaian
                   5] Perkara ziarah orang Islam.
           C1)
                    1] Motokar dibeli dengan jalan riba
                    2] Cara menjauhi riba
                    3] Menyimpan dan meminjam wang dari bank
                    4] Menurut kajian bahawa minuman Pepsi-Cola mengandungi darah babi, Coke
                        dan lain-lain minuman mengandungi Calcium Phosphate
                    5] Hukum jual beli majalah yang tidak senonoh seperti majalah Varia Pop.
                    6] Minta fatwa yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti, Negara Brunei Darussalam.
           C2)
                    Sembahyang berjemaah berhampiran masjid dan menunaikan fardhu haji dengan
                    wang loan.
           C3)
                    1] Perempuan haidh lalu dalam kawasan masjid
                    2] Perempuan mengandung mandi di dalam kolam masjid ambil berkat
                    3] Hukum sembahyang berjemaah, hikmat berjemaah dan mendengar azan tetapi
                        tiada pergi berjemaah di masjid
                    4] Cukur janggut.
           C4)
                    1] Mati sebelum sempurna haji dan tawaf dengan senghaja lapan kali tawaf atau
                        lebih
                    2] Beli kebun dengan wang pesaka
                    3] Menyebut لا إله إلا الله dengan حى باق، حى موجود، حى مقصود  
           C5)
                    Mengeluar dan menyiarkan pesanan Syeikh Ahmad Madinah Negara Saudi Arabia 
Siri 13/1990: 1] Mendirikan rumah bagi kediaman sementara bagi orang-orang Islam yang
                      melarat
                  2] Sebab kematian suami, sebab diceraikan, sebab sakit atau tua, papa, miskin
                      dan lain-lain kesusahan dan kemalangan hidup daripada umat Islam
Siri 14/1990: Membawa daging sejuk ke dalam Negara Brunei Darussalam
Siri 15/1990: 1] Berhubung doa; membalikkan kedua tangan, bagi mohon rezeki ditedahkan
                      tapak tangan, sementara bagi menolak bala dibalik tapak tangan ke bawah
                      dipusing ke bawah pula)
                  2] Apakah doa yang paling afdhal sekali ketika selepas menunaikan sembahyang
                      fardhu lima waktu
                  3] Air mani keluar lagi selepas mandi wajib
Siri 16/1990: Menukarkan nama anak perempuan bernama ‘Dk Susilawati’ dengan  nama Islam
Siri 17/1990: 1] Umur anak yatim
                  2] Derma anak yatim,
                  3] Anak yatim yang bersekolah
                  4] Baki derma anak yatim disimpan bagi tahun hadapan
                  5] Berhubung dengan derma-derma yang disimpan pada tahun lepas
                  6] Melaburkan derma anak yatim
Siri 18/1990: Rancangan Diploma Lanjutan Pengajian Islam Negara Brunei Darussalam Advanced Diploma in Islamic Studies Brunei Darussalam)
Siri 19/1990: Suami berkata: “Aku ceraikan talak tiga”
Siri 20/1990: Hukum berpuasa dan sembahyang bagi yang masih dalam pendarahan sama ada darah haidh / nifas
Siri 21/1990: Memberi hadiah galakan kepada para pengguna yang memenangi peraduan kuiz
Siri 22/1990: Kegunaan wakaf tabung masjid pada orang ramai
Siri 23/1990: 1] Suami suruh isteri balik ke rumah ibu bapanya
                  2] Suami mungkir janji kepada isteri
                  3] Suami membuat hubungan sulit dengan perempuan lain, selalu keluar negeri
                      dengan tiada izin isteri, dan memukul isteri
                  4] Minta lepaskan kerana tiada tahan dengan perangai suami, padahal suami telah
                      berjanji tiada buat lagi
                  5] Suami minta kembalikan wang yang diberikan kepada isteri
                  6] Siapa berhak membela anak ketika berlaku perceraian, patutkah suami
                      membawa lari anak itu dan disekolahkan di luar negeri
                  7] Anak-anak mumayyiz membuat pilihan di antara diam bersama ibu atau bapa
                  8] Seorang perempuan jika dinikahkan oleh orang tiada bertauliah dan perempuan
                      itu tiada berwali, adakah suami berkuasa sepenuh ke atas anak-anak jika
                      perceraian dikehendaki oleh isteri padahal cerai berpunca dari suami
                  9] Suami membawa perempuan yang ia katakan isterinya tiada di rumah
                 10] Adakah jatuh talak apabila suami memukul isteri dan mencederakan di hadapan
                      saksi
Siri 24/1990: 1] Perkara ruku‘ orang tangan terlalu panjang
                  2] Insuran nyawa
                  3] Pergi kepada bomoh bila hilang barang, memakai ‘azimat, dan manambah suatu
                      perkataan di atas nama seseorang yang telah sedia ada namanya.
                  4] Hukum memakai azimat bertulis dengan lafaz Jalâlah ‘Allah’, umpama kunyit
                      dibacakan ayat-ayat al-Qur’an kemudian dibuat azimat
                  5] Adakah salah menambah nama sendiri seperti Khamis bin Awang Lamit dengan
                      al-Arqam menjadi Khamis al-Arqam bin Awang Lamit
Siri 25/1990: Zakat, fidyah dan haji
Siri 26/1990: 1] Nyanyian dan Alat Bunyian tulisan Jawi), mencela alat-alat bunyian, alat-alat
                      seruling dan alat-alat bunyian yang memakai tali dan lain-lain seumpamanya
                  2] عازة ، مزامير  dan أوقار  .dan lain seumpamanya
Siri 27/1990: 1] Hukum majlis mandi berlawat, majlis perkahwinan serta majlis-majlis yang
                      berhubung dengannya
                  2] Anak luar nikah, anak tiri dan anak angkat
Siri 28/1990: Puasa Hari ‘Arafah ikut wukuf jemaah haji di ‘Arafah atau ikut ketetapan Negara Brunei Darussalam
Siri 29/1990: Perniagaan pertukaran wang asing (Foreign Money Changer)
Siri 30/1990: Paderi mohon tinggal di Negara Brunei Darussalam bagi menjalankan kegiatan ajaran agama Kristian dalam dan luar gereja
Siri 31/1990: Mengkafirkan orang Islam adalah membahayakan iman
Siri 32/1990: Umur manusia dan penggal-penggalnya sempena sambutan awal tahun Hijrah 1411 bagi pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam)
Siri 33/1990: 1] Perkara ruku‘ orang tangan terlalu panjang
                  2] Insuran nyawa
                  3] Pergi kepada bomoh bila hilang barang, memakai ‘azimat, dan manambah suatu
                      perkataan di atas nama seseorang yang telah sedia ada namanya.
                  4] Hukum memakai azimat bertulis dengan lafaz Jalâlah ‘Allah’, umpama kunyit
                      dibacakan ayat-ayat al-Qur’an kemudian dibuat azimat
                  5] Adakah salah menambah nama sendiri seperti Khamis bin Awang Lamit dengan
                      al-Arqam menjadi Khamis al-Arqam bin Awang Lamit
Siri 34/1990: Nyanyian dan alat-alat bunyian. 
Siri 35/1990: Mayat muallaf dikebumikan dengan tiada dimandikan, tiada dikafankan dan tiada di sembahyangkan
Siri 36/1990: Meminjam wang bank bagi mengerjakan haji, dan wang bunga dan interest bank dibelanjakan kerana belanja seharian
Siri 37/1990: 1] Suami keluar rumah tiada beritahu isteri
                  2] Suami bergurau sanda dengan teman-teman kerja wanita di bilik atau di luar
                      bilik yang bukan mahram, sedang isteri ditegah begitu
                  3] Suami bergaul dengan wanita bukan mahram sekerja
                  4] Isteri bergurau sanda dengan teman sekerja laki-laki bukan mahram dengan
                      disaksikan oleh teman wanita dengan tiada lebih dari begitu tetapi suami
                      menuduh isteri buat maksiat
                  5] Isteri itu tiada sadarkan daratan, suamni marah dan isteri beralah hingga
                      perkara kecil pun menjadi marah dan tiada bertegur berminggu
                  6] Isteri suruh suami beli barang makanan dan suami maraj dan kasar dan berkata
                      malas bila teman sekerja menyuruh maka suami tiada pandai marah
                  7] Apa hukum suami membawa isteri orang keluar kerana membeli kueh untuk
                      orang meeting di pejabat, mereka keluar berdua tiada beritahu isteri dan tiada
                      siapa lain menamani keduanya
                  8] Suami sekarang berwangi-wangian dan sebelumnya tiada
Siri 38/1990:  Seorang berlafaz mewakafkan sebidang tanah bagi kegunaan tapak masjid dan sekolah kemudian dia telah mengubah wakaf yang tersebut menjadi tapak sekolah sahaja
Siri 39/1990: 1] Pekerja-pekerja Islam dan bukan Islam bercampur gaul pada menggunakan
                      telefon, mesin taip, komputer dan paip air         
                  2] Pekerja-pekerja bukan Islam itu makan makanan yang dimasakkan dengan
                      minyak babi
Siri 40/1990: Ayat-ayat al-Qur’an didapati pada papan-papan kayu yang diproses oleh seorang
                  pengusaha kayu di negara Turkey
Siri 41/1990: Orang bukan Islam menyertai dan berkongsi dengan orang Islam dalam perniagaan
Siri 42/1990: Muallaf berkahwin dengan cara bukan Islam dan dapat anak
Siri 43/1990: Orang-orang ditimpa malapetaka kebakaran rumahtangga dan hartabenda
Siri 44/1990: Cadangan pada pakaian rasmi pegawai-pegawai agama, kadhi dan imam serta bilal
                  dan marbut
Siri 45/1990: Menyelesaikan bayaran dan belanja makan minum orang-orang yang ditimpa
                  malapetaka kebakaran rumahtangga dan hartabenda yang musnah dalam masa tiga
                  hari Kebakaran itu berlaku pada 2 buah kampong di kawasan Kampung Air, Bandar
                  Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam dibayar dari tabung kebakaran atau
                  derma khas kepada mereka
Siri 46/1990: Balai raya Kampong Keriam Tutong dijadikan tempat sembahyang jemaah dan
                  sembahyang Jumaat sementara kerana masjid di kampung itu terbakar
Siri 47/1990: Shighah wakaf tanah dalam geran lot nombor 18770 EDR: 17392 bertempat di
                  Kampong Jerudong, Mukim Sengkurong, Negara Brunei Darussalam
Siri 48/1990: Cara-cara menyelesaikan tanah-tanah Baitulmal
Siri 49/1990: Tanda-tanda hampir Qiamat: Perkhabaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
                  akan perkara-perkara ghaib yang telah dinampakkan oleh Allah Ta‘ala kepada
                  Baginda akan perkara yang sudah berlaku dan akan berlaku sehingga Hari Kiamat
                  sehingga masuk ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka.
Siri 50/1990: 1] Menggunakan nama orang bagi dipakai untuk nama sendiri
                  2] Sijil anak angkat yang mengesahkan anak angkat itu dibinkan atau dibintikan
                      kepada bapa angkat
Siri 51/1990: Nama-nama anak
Siri 52/1990: Pengguguran kandungan
Siri 53/1990: Mengadakan suatu kenangan bagi askar-askar Australia yang terbunuh dalam
                  Peperangan Dunia Kedua di kawasan Utara Borneo
Siri 54/1990: Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini
Siri 55/1990: Tanah perkuburan Lot 26696 Kampung Kilanas, Jalan Tutong, Brunei Darussalam
Siri 56/1990: Hukum syara‘ Islam pada daging arnab
Siri 57/1990: Menambah nama di atas nama sendiri yang telah sedia ada
Siri 58/1990: Cara teknik lampu dan suara iaitu gambaran Hari Kiamat

CopyRight @ Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri